fbpx

नेपालीलाई कोठा

येदि हजुरहरुलाई अस्ट्रेलियामा बस्ने “कोठा” को आबस्यक परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस , सम्पर्क गर्न को लागी तलको फारम भरेर पठाउन सक्नुहुन्छ ||

 

tuborg

येदि हजुरहरु अस्ट्रेलियामा बस्दै हुनुहुन्छ र “कोठा” भाडामा लगाउन  चाहानु हुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस , सम्पर्क गर्न को लागी तलको फारम भरेर पठाउन सक्नुहुन्छ ||